SGS Hazırlık 2021 Mart

5 Aralık 2020 - 12 Şubat 2021 19:00 - 22:30 (292 Saat Canlı Ders - 52 Saat Video Ders)

Başlangıç-Bitiş Tarihi 05/12/2020 - 12/03/2021
Kurs Saati 344 Saat
Dersler
Finansal Muhasebe - SGS Hazırlık 2021 Mart
Borçlar Hukuku - SGS Hazırlık 2021 Mart
Ticaret Hukuku - SGS Hazırlık 2021 Mart
Finansal Tablolar Analizi - SGS Hazırlık 2021 Mart
Vergi Hukuku - SGS Hazırlık 2021 Mart
Maliyet Muhasebesi - SGS Hazırlık 2021 Mart
Muhasebe Standartları - SGS Hazırlık 2021 Mart
Ekonomi ve Maliye - SGS Hazırlık 2021 Mart
Muhasebe Denetimi - SGS Hazırlık 2021 Mart
Eğitmen Kadromuz
MusaTekşan

Muhasebe


YelizArslan

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku


YelizArslan

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku


Deniz KaygusuzAktaş

Maliyet Muhasebesi


KorayAkman

Vergi Hukuku


Deniz KaygusuzAktaş

Maliyet Muhasebesi


HidayetPeker

Muhasebe Standartları


ÖnderYılmaz

Ekonomi ve Maliye, Sermaye Piyasası Mevzuatı


OsmanKozan

Muhasebe Denetimi


Alan Detay

5 Aralık 2020 - 12 Şubat 2021 19:00 - 22:30

Dersler Nasıl İşleniyor?